This content has been archived. It may no longer be relevant

-I sin helhet er dette et godt budsjett som trygger våre velferdstjenester under inflasjon. Regjeringen foreslår et stort løft til sykehus, kommuner, fylkeskommuner, eldreomsorg og skole. I tillegg er det mange gode enkeltsaker som er viktige for våre medlemmer, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Økt satsing på vei

På Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte viste flere av delegatene til at det fremdeles er store utfordringer på norske veier. Et lavt vedlikeholdsnivå i mange år har ført til stort forfall i infrastrukturen, noe som går på bekostning av brukernes fremkommelighet, sikkerhet og trygghet. Edvardsen er fornøyd med at regjeringen øker budsjettet for drift og vedlikehold av riksveier med 1,2 mrd. som kommer i tillegg til styrkingen på 1 mrd. i statsbudsjettet i 2023.

– Dette er gode nyheter. Vi ønsker en økt satsing på vei og en forutsigbar samferdselspolitikk, fortsetter Edvardsen.

Forbundslederen registrerer også at kostnadsanslaget for Stad skipstunnel har økt fra 4 090 millioner kroner til 7 132 mill.

-Regjeringen vil komme tilbake til eventuelt forslag om økt kostnadsramme i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Vi håper selvsagt på fremdrift på dette området, sier Edvardsen til slutt. 

Økt pendlerfradrag og utvidet tannhelsetilbud

Edvardsen trekker også frem satsen for pendleropphold. I 2022 er satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet 177 kroner per døgn. Regjeringen foreslår nå å øke denne satsen til 250 kroner.

-Det er en solid økning som vil komme mange av våre medlemmer innen blant annet anleggsbransjen til gode, sier forbundslederen.

En av de sakene som er viktigst for Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer er gratis tannhelse. Regjeringen foreslår å utvide tannhelsetilbudet slik at personer fra 21–24 år skal betale 25 prosent egenandel.

– Dette er en god start. Tennene er en del av kroppen og bør behandles på lik linje med andre helsetjenester. Her kommer vi til å følge opp regjeringens arbeid, poengterer Edvardsen.

Fornøyd med arbeidsmarkedstiltak

Edvardsen er fornøyd med at regjeringen prioriterer arbeidsmarkedstiltak og setter av en kvart milliard ekstra for å hjelpe folk inn i arbeid.

-Det er et skikkelig løft. Vi vet at arbeidsledigheten blant unge øker, og at mange andre grupper i samfunnet sliter med å komme inn i arbeidslivet. Derfor er det godt å se at regjeringen prioriterer midler til oppfølgning av brukere og til arbeidsmarkedstiltak, sier forbundslederen.

Pensjonistene får et løft

Også pensjonistene får seg et løft. Pensjonister med lave pensjoner får nå lavere skatt. I tillegg blir de kompensert for høyere levekostnad, ved at pensjonene nå reguleres i forhold til både lønns- og prisvekst.