Det er mange som vil utrykke sin sorg og savn etter at vår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen gikk bort 9. mars. Det er nå lagt ut en kondolanseprotokoll på LOs nettsider, der alle som ønsker det, kan sende inn sine kondolanser.

Lenke til kondolanseprotokollen:
https://www.lo.no/kondolanseprotokoll-for-hans-christian-gabrielsen/