Jeg kunne lese i lokalavisen min og i Aftenposten i dag at forskere ved Frisch senteret mener at innvandrere tar jobbene til etnisk norske, som vokser opp i fattige familier.
Jeg har så mange problemer med den uttalelsen at jeg er nesten litt usikker på hvor jeg skal starte.

jeg skal dog gi det er forsøk.

1. Det er INGEN som tar jobbene fra noen, man søker på en jobb og man får jobb gjennom denne prossessen.
2. Det at det er egne jobber som er tiltenkt fattige familier synes jeg også er en temmelig spekulativ påstand.

Familier fra fattige kår, hva er egentlig det? Jo det er familier med såkalt lavere utdanning, yrkesfagutdanning og som jobber i praktiske yrker.
innenfor vår sektor treffer dette spesielt renhold, vakt, fritidssenter og aktivitetsparker.

La oss ta for oss renhold, som er den gruppen vi har med kanskje flest «ikke etniske nordmenn».

Mye av utfordringene vi møter her er språkproblemer, og en fryktkultur for fagforeninger som de ofte har med seg fra hjemlandet sitt.
Vi har flere konkrete tilfeller der arbeidsgivere utelukkende ansetter mennesker som ikke snakker norsk, men som får papirer skrevet på norsk som skal si noe om lønn og arbeidsforhold.
De blir med vilje ekskludert på denne måten fra andre kolleger som snakker norsk, nettopp fordi at arbeidsgiver ikke ønsker at de skal snakke sammen.
Disse menneskene kommer hit, SØKER på en jobb og får den, ofte faktisk på bakgrunn av at de ikke kan språket eller er utenlandske. Mange av disse menneskene sitter med utdanninger innen bedriftsøkonomi, advokater, leger, sykepleiere og lignende, men de får ikke brukt utdannelsen sin i Norge, så de søker på den første og beste jobben som dukker opp.
Dette er ofte yrker som har såkalt lavstatus, men som ikke burde hatt det. Vi ser jo selv hvor fort den norske befolkning glemmer viktigheten av f.eks renhold etter en streik.
Uten renhold stenger vi både skoler, sykehus, butikker, fabrikker og lista er lenger.

Jeg blir dypt provosert av at vår egen arbeids- og sosialminister legger til grunn en slik forskning når hun ser på norsk arbeidsliv.
Det hun burde hatt fokus på er hvordan vi får bukt med arbeidslivskriminaliteten og utnyttingen av menneskene som garantert er en del av statistikken i denne forskningen de så nå stolt legger frem.

Det er ikke noe som skal hete lavstatus yrker, og det skal ikke være slik at bare fordi du kommer fra en fattig familie, som med dagens regjerings avgiftspolitikk og urettferdige skattesystem trolig bare vil bli fattigere, skal ha egne jobber som er tiltenkt dem, ene og alene fordi de er fattige.

Vi har bevist gjennom mang en streik, at alle yrkesgruppene våre er viktige, og at det nettopp er arbeidsfolk som først og fremst gjør at hjulene holdes i gang, slik at både legen, læreren, advokaten og sykepleieren kan gjøre jobben sin.

I Norge har vi alltid vært stolte av gode offentlige ordninger som skal gi nettopp alle, rik eller fattig de samme mulighetene til utdanning og jobb.

Jeg håper folk forstår at denne type forskning ikke bringer noen sannheter med seg i den form av at innvandrere tar jobbene våre, for det er faktisk ikke sant.

Karina Veum, Ungdomssekretær