I dag markerer vi i likhet med millioner av kamerater verden over arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. Våre verdier, frihet, like muligheter og solidaritet, kjenner ingen landegrenser. I dag står vi sammen i kampen for trygge jobber og et samfunn med små forskjeller mellom folk.