1. mai-aksjonen 2010 går til inntekt for grasrotorganisasjoner i Ecuador, Kambodsja og Sudan som arbeider for rettferdig fordeling av makt og ressurser. Aksjonen er en felles dugnad for hele arbeiderbevegelsen, med LO, Arbeiderpartiet, SV og Norsk Folkehjelp og deres ungdomsorganisasjoner i spissen.

Ecuador

I Latin-Amerika pågår en politisk kamp der folk organiserer seg lokalt for å endre maktstrukturer og for å få tilgang til naturressursene.

I Ecuador støtter Norsk Folkehjelp lokale organisasjoner i organisasjonsbygging og demokratiseringsarbeid. Støtten til organisasjoner av urfolk nasjonalt og lokalt har resultert i at urfolks rettigheter nå er anerkjent av grunnloven.

Kambodsja

I Kambodsja blir mange fattige bønder og slumboere tvangsflyttet på grunn av tomtespekulasjon fra utenlandsk storkapital; ofte kinesiske eller sørkoreanske selskaper. Over 150.000 mennesker bare der er berørt.

Norsk Folkehjelps lokale samarbeidspartnere underviser folk om deres rettigheter i forhold til tvangsflytting. Dette mobiliserer folk selv til å organisere seg mot utenlandske selskaper.

Sudan

Sudan står foran en avgjørende folkeavstemning og valg. Norsk Folkehjelp bistår SPLM i overgangen fra geriljabevegelse til politisk parti. For at folket i Sudan skal få et fremtidig liv bygget på demokrati, er det viktig at de mange religiøse og etniske gruppene ikke blir marginaliserte i kampen om landrettigheter, olje og andre ressurser.

Norsk Folkehjelp støtter folk i Sudan fra krig til demokrati. Til det trengs det bistand og økt politisk engasjement og påtrykk. Den norske regjeringen må nå vise politisk mot til igjen å løfte utviklingen i Sør-Sudan på den internasjonale politiske dagsorden.

Støtt aksjonen her

Les mer hos Norsk Folkehjelp