Leder:
Erna Hagensen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, renhold

Nestleder:
Helge Haukeland, Avdeling 6 Vest, private anlegg

Organisasjonsleder:
Trond Karlsen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt

Forbundssekretær:
Brede Edvardsen, Avdeling 1 Øst, renhold

Forbundssekretær:
Terje Mikkelsen, Avdeling 7 Sør-Vest, vakt

Forbundssekretær:
Anita Paula Johansen, Avdeling 142 Longyearbyen, bergverk

Forbundssekretær:
Steinar Rindhølen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, private anlegg

Ungdomssekretær:
Tanita Grønli Kristiansen, Avdeling 2 Oslo/Akershus, vakt