1. juledag, 2. juledag og 1. nyttårsdag er helligdager i jule- og nyttårshelgen. Men her følger et viktig tillegg:

    Verken julaften eller nyttårsaften er helligdager. Men for julaften gjelder likevel spesielle regler. Etter arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri på julaften fra 15.00 til 22.00 dagen før neste virkedag. I tillegg gjelder også den vanlige regelen om at skal det være arbeidsfri fra 18.00 dag før helligdag. Dette innebærer at arbeid i julehelgen mellom 15.00 på julaften og 22.00 på 2. juledag og arbeid fra 18.00 nyttårsaften til 22.00 første nyttårsdag skal regnes som søndags- eller helgedagsarbeid. Husk for øvrig at det i utgangspunktet ikke er tillatt med arbeid på søn- og helligdag. For at det skal være lovlig må «arbeidets art gjøre det nødvendig» og det må inngås avtale med tillitsvalgte om dette.

    (Arbeidsmiljølovens § 10.10 om søndagsarbeid har tilsvarende betydning for påskeaften og pinseaften.)