Arbeidstiden i jule- og nyttårshelgen følger dels av arbeidsmiljøloven og tariffavtale. Utgangspunktet her er at det ikke skal arbeides fra 15.00 julaften til 22.00 på 2. juledag, og fra 18.00 nyttårsaften til 22.00 første nyttårsdag. Utenom denne begrensningen gjelder vanlig arbeidstid eller det som er avtalt om kortere arbeidstid i tariffavtale. Merk også at det kan være inngått avtale om arbeid på helligdagene «når arbeidets art gjør det nødvendig.»