LOs 125 årsfeiring

LO fyller 125 år i 2024.

LO inviterer medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og venner til feiring av 125 år med organisering og fellesskap for et godt arbeidsliv for alle. 

Tid: 3. juni kl. 16:00 – 20:00
Sted: Youngstorget

Det serveres pølser og kaker!

På scenen: Sully og Faraz, Vålerenga mannskor, Liv Gulbrandsen og Silya & the Sailors.

Alle er velkomne!

Arrangementet er gratis.

Last ned invitasjon her 

27. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for asfaltarbeid og veivedlikehold

En enstemmig forhandlingsdelegasjonen anbefaler resultatet.

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet på den ene siden, og NHO Byggenæringen på den andre siden, om forslag til ny overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Les protokollen her

Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Engen uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Han påpeker at den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i denne runden av forhandlingene. Resultatet ligger innenfor rammene i frontfaget på 5.2 prosent

– Resultatet samsvarer med økonomiske rammene fastsatt av frontfaget, og vi oppnådde betydelige fremskritt når det gjelder tekstlige aspekter, sier Engen.

-Vi er veldig glade for å få inn minstetid for tilkalling som ikke henger sammen med daglig arbeidstid, og tydeliggjøringen av arbeidsplan og varslingstid

24. mai 2024|

Vekterne har vedtatt resultatet fra årets oppgjør

Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Brede Edvardsen, er fornøyd med oppslutningen ved uravstemningen.


Nå foreligger de endelige tallene fra uravstemningen over resultatet i meklingen for vekteroverenskomsten.

De viser følgende:

Ja:           65,42 %
Nei:        29,38 %
Blank:      5,20 %

Deltagelsen i avstemningen var på nesten 80%, noe som vitner om bredt engasjement.

-Vi er veldig glade at så mange av våre medlemmer bruker stemmeretten og sier sin mening om resultatet fra oppgjøret. Det viser at Norsk Arbeidsmandsforbund har et godt fungerende medlemsdemokrati, hvor det er medlemmene som til slutt bestemmer utfallet av tariffoppgjøret, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

-Resultatet sender et tydelig signal fra våre medlemmer om at de fortjener et skikkelig lønnsløft som bringer dem nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det gir tydelige signaler for fremtidige oppgjør, sier Edvardsen til slutt.

Over 3000

24. mai 2024|

Ingen LO-streik i staten


Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren syv timer på overtid.

– Ulike tariffavtaler, og ulike lønns- og arbeidsvilkår i staten over flere år, har hatt store konsekvenser, og har mange steder medført ei ulikebehandling av ansatte som ikke kan fortsette. Noe også staten er enig med oss i, sier Egil André Aas.

LO Stats leder legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende.

– Dette har vært det vanskeligste oppgjøret i min tid som LO Stat-leder. Vi måtte ta noen tunge valg, men tilbakemeldingene fra medlemmer og tillitsvalgte før dette oppgjøret har vært at det viktigste er å komme tilbake til likelydende tariffavtaler, der forhandlinger skjer i samme rom, og alle statsansatte ivaretas, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

LO Stat har kjempet lenge for likelydende avtaler i staten, og gikk inn i forhandlingene med

24. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for tunnel, bom og bru

Det ble den 22.05 forhandlet om revisjon av overenskomst for tunnel, bom og bru. Partene, Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, ble enige om heving av satsene på overenskomsten på til sammen kroner 11,54 ved 37,5 timer uke.

Les protokollen her

Videre ble det enighet om tekstmessige endringer vedrørende tilbud om ranskurs, samt gjennomføring av målinger av helsebelastende faktorer på arbeidsstedet.

Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler det fremforhandlete forslaget og oppfordrer medlemmene til å bruke stemmeretten i uravstemningen.

22. mai 2024|

Resultat fra uravstemning

Overenskomst Resultat
Asfaltarbeid og veivedlikeh.  
Bergindustrien  
Fritids- og aktivitet  
Fritids- og opplevelse  
Hustadmarmor  
Kraftlinje  
Maskin  
Miljø 90,00 % JA
Parkering – NHO  
Parkering – Virke  
Private anlegg 89,13% JA
Renhold – NHO 93,23 % JA
Renhold – VIRKE 98,15 % JA
Service & vedlikeh. 86,45 % JA
Skianlegg  
Stat  
Store Norske  
Trafikkregulerende arb.  
Tunnel, bom & bru  
Vakt 65,42% JA
Vaktmester – VIRKE  
   
22. mai 2024|

Dialogmøte med stortingsrepresentanter

Anita Hall fra Norsk Bergindustri og Brede Edvardsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Norsk Arbeidsmandsforbund deltok på Norsk Bergindustris dialogmøte med stortingsrepresentanter fra de nordligste fylkene i Oslo denne uken.

Tema for møtet var blant annet problemstillinger og utfordringer for mineralnæringen i Nord-Norge, bærekraft, industriutvikling i de nordiske land og andre rammevilkår for mineralnæringen.

Forbundsleder Brede Edvardsen åpnet møtet sammen med generalsekretær fra Norsk Bergindustri Anita Hall. Begge understreket viktigheten av et godt samarbeid om viktige politiske spørsmål i arbeidet med mineralnæringen i Norge og de utfordringer vi står ovenfor framover. Et godt fram møte fra bransjen og politikere, bidro til en god dialog og meningsutvekslinger.

22. mai 2024|

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i parkeringsbedrifter

Det er enighet i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke om forslag til ny overenskomst for ansatte i parkeringsbedrifter. Trine Wiig ledet forhandlingsdelegasjonen, og er godt fornøyd med resultatet.

Les protokollen her

– Resultatet er i tråd med rammene satt av frontfaget, og det økonomiske utfallet vil gi våre medlemmer en styrket kjøpekraft, sier Wiig. 

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 10,50 pr time og minstelønnssatsene er hevet med 12 ,17 kr pr time.

Ny minstelønnssats er 215 kr pr time på 1. trinn.

Det er også gjort endringer i bestemmelsene om beregning av tillegg for påske,- pinse,- jule,- og nyttårsaften, ved at tillegget beregnes ut fra personlig lønn og ikke minstelønn.

Partene kom til enighet om et resultat som skal sendes ut på uravstemning, der dato er satt til 31.mai 2024. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler medlemmene å stemme ja til

15. mai 2024|