NAF Avd 7 Sør-Vest – Introkurs for nye tillitsvalgte

Stavanger Stavanger,Norge

Folkets Hus Stavanger, Jens Zetlitzgate 21, sal 2; kl 09:00 - 15:00 Påmelding HER Kursinnhold: Kurset skal gi økt innsikt i – og forståelse for “Hvorfor være tillitsvalgt”, Roller og ansvarsområde, samt lover og avtaler. Hensikten med dette kurset er at nye tillitsvalgte skal få en opplæring i arbeidet som tillitsvalgt, hvilke lover og regler som regulerer dette arbeidet, samt rettigheter og plikter i arbeidslivet. Etter endt kurs skal deltakerne ha: • dannet seg en mening om tillitsvalgtes roller og ansvarsområde • sett på hvilke oppgaver man har som tillitsvalgt • fått en oversikt over organisasjonen de er en del av, og hvilken betydning den har for deres arbeid • utviklet meninger om viktigheten av disse oppgavene • truffet og bygget nettverk med andre tillitsvalgte Målgruppe: Nye tillitsvalgte Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart Kursene er gratis. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste registreres via Min side. Det dekkes i form av skattefritt stipend