This content has been archived. It may no longer be relevant

Mekling hos Riksmeklingsmannen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service for vekteroverenskomsten startet i dag onsdag 9. juni. Meklingen har frist til i morgen torsdag ved midnatt. Hvis meklingen ikke fører fram, vil streik iverksettes fra klokka 0600 lørdag 12. juni.

Mekling hos Riksmeklingsmannen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service for vekteroverenskomsten er satt til 9. og 10 juni. Endelig frist for meklingens utløp er ved midnatt 10. juni. Hvis meklingen ikke fører fram, vil streik iverksettes fra klokka 0600 lørdag 12. juni.

Norsk Arbeidsmandsforbund har sagt opp plassene for 4.050 medlemmer. I første uttak er 1.003 medlemmer tatt ut. Yttligere uttak vil finne sted fra og med 15 juni. Ta kontakt med ditt avdelingskontor eller tillitsvalgt for nærmere informasjon.

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder

Samtlige medlemmer i følgende virksomheter:

Foretningsadresse:

 • Loomis Norge AS Postboks 9656, Grønland 0133 Oslo
 • Securitas AS Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
 • G4S Secure Soloution AS Postboks 4900, 0423 Oslo
 • Vakt Service AS Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg
 • Vakt Service Verdi AS Reservatveien 8, 3118 Tønsberg

Samtlige medlemmer i følgende virksomhet ved følgende flyplasser:

Foretningsadresse:

 • Securitas Transport Aviation Security AS Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
 • Haugesund lufthavn
 • Førde lufthavn

Møre og Romsdal
Samtlige medlemmer i følgende virksomhet ved følgende flyplass:

 • Foretningsadresse: Securitas Transport Aviation Security AS Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
 • Molde lufthavn

Nordland
Samtlige medlemmer i følgende virksomhet ved følgende flyplass:

 • Foretningsadresse: Securitas Transport Aviation Security AS Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
 • Stokmarknes lufthavn

Finnmark
Samtlige medlemmer i følgende virksomhet ved følgende flyplass:

 • Foretningsadresse: Securitas Transport Aviation Security AS Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
 • Hammerfest lufthavn

Akershus
59 medlemmer i følgende virksomhet:

 • Foretningsadresse: G4S Aviation Security AS Postboks 4900 Nydalen, 0423 Oslo
 • Oslo lufthavn Gardermoen