Oppfølgingsplan for sykemeldte skal utarbeides senest innen fire uker. Den skal sendes til sykemeldende lege (og til NAV når de ber om det). Den tillitsvalgte kan være med på møte om oppfølgingsplanen dersom den sykemeldte ønsker det.