Hvis du har en tariffavtale skal du ha lønn selv om du blir syk i løpet av arbeidsdagen.

Alle våre tariffavtaler har et bilag som omhandler korte velferdspermisjoner. Her står det at følgende forhold, av inntil en dags varighet, gir rett til permisjon med lønn:

  • Dødsfall og deltakelse i begravelse for nær familie
  • Egen sykdom som oppstår i løpet av arbeidsdagen
  • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet
  • Konferansetimer som ikke kan avholdes utenom arbeidstid
  • Time hos lege/tannlege og fysioterapeut/kiropraktor der det ikke er mulig å få time utenom arbeidstid
  • Følge barn første gang til barnehage/skole
  • Delta i barn konfirmasjon
  • Flytting til ny fast bopel
  • Blodgivning
  • Oppmøte på sesjon