Som ny tillitsvalgt må du settes i stand til å utføre ditt verv på en skikkelig måte. Norsk Arbeidsmandsforbund har en rekke kurs som er ren tillitsvalgtsopplæring. En oversikt over kurs finner du her.

Alle slike kurs i regi av Norsk Arbeidsmandsforbund og forbundets samarbeidspartnere er gratis for deg som medlem/tillitsvalgt og forbundet betaler tapt arbeidsfortjeneste etter egne satser når du deltar på slike kurs.