Tillitsvalgte skal delta i drøftingsmøter og forhandlingsmøter i bedriften og ellers gi bistand og hjelp til medlemmene i bedriften.

Hovedavtalens kapittel 5 omfatter de tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Tillitsvalgte har rett til å delta i møter og konferanser innen fagorganisasjonen, kurs og opplæringstiltak i regi av organisasjonen. Videre kan tillitsvalgte bruke tid til å bygge og pleie organisasjonen på bedrift, innenfor ordinær arbeidstid.