Hvis du skal regnes som pensjonist kan du ikke være i arbeid og motta lønn.