De tillitsvalgte skal VELGES av medlemmene i den lokale bedriftsklubben som representanter for de organiserte arbeidstakerne.

Hvert år skal det arrangeres et årsmøte i bedriftsklubben. Her velges også tillitsvalgte for det kommende året. ALLE tillitsvalgte skal velges blant medlemmene og IKKE utpekes. Det må gis skriftlig tilbakemelding til bedriftens ledelse om hvem som er tillitsvalgt innen åtte dager etter at valget er foretatt. Hvis det finnes uorganiserte arbeidstakere i bedriften har disse ikke rett til å velge tillitsvalgte. For ytterligere informasjon om de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, se Hovedavtalens kapittel 5.