Alle ordinære medlemmer har kollektiv hjem, grunnforsikring og fritid ulykkesforsikring. De aller fleste har også Help advokat forsikring. I tillegg har en del medlemmer tegnet Arbeidsmandsforbundets gruppeforsikring.

Hvilke forsikringer du har framgår av koder på medlemskortet, les mer om dette på LOfavørs hjemmeside.