Arbeidstaker har rett og plikt til å medvirke i oppfølgingen av sykefravær og tilrettelegging. Dersom det er utarbeidet oppfølgingsplan må det være medisinske grunner til å nekte og prøve ut arbeidsgivers tilrettelegging av arbeidet. Hvis den sykemeldte ikke synes tilretteleggingen er god nok, må den sykmeldte trekke inn sin tillitsvalgte i saken.