Alle tillitsvalgte som velges i en bedrift/avdeling går sammen og danner en klubb for å sette oppgavene deres i system og lette samarbeidet seg imellom.

Hvor mange tillitsvalgte som skal velges står oppført i hoveadvtalens kapittel 5. Det skal minst være to tillitsvalgte pr. bedrift, uansett hvor få ansatte det er. De tillitsvalgte inngår i en klubb, med et arbeidsutvalg (leder, nestleder og sekretær) som leder de tillitsvalgtes daglige arbeid og et klubbstyre som omfatter alle de valgte tillitsvalgte i en lokal bedrift/avdeling. Alle de organiserte arbeidstakerne i en slik lokal bedrift/avdeling blir automatisk medlemmer av denne kubben med fulle rettigheter.