Nei, det er ikke vanlig at de tillitsvalgte har en annen lønn enn andre arbeidstakere i bedriften.

De tillitsvalgte har gjennom hovedavtalen (første del av alle tariffavtaler i Norge) blant annet et utvidet oppsigelsesvern ved utøvelsen av sitt verv, rett på lønn i forskjellige møter, rett til tid til tillitsvalgtsarbeid innenfor ordinær arbeidstid og tilgang til telefon/elektronisk kommunikasjonsutstyr. Men ingen bestemmelser i tariffavtalene omhandler en annen lønn for tillitsvalgte enn for andre arbeidsfolk.