Nei, vi går ikke ned i lønn en tariffavtale blir gjort gjeldende i bedriften!

Tariffsystemet fungerer slik at noen tariffavtaler har minstelønnsbestemmelser og andre har normallønnsbestemmelser. Minstelønnsavtalene skal i tillegg til årlig, sentral justering av lønnen også forhandles lokalt på bedriften. Normallønnsavtalene justeres kun sentralt og det utbetales den gjeldende normallønnssatsen som til enhver tid står i tariffavtalens lønnsbestemmelser.

Uansett hvilken tariffavtale det dreier seg om beholdes den timelønnen som arbeidstakeren har på det tidspunktet der tariffavtalen gjøres gjeldende, såfremt en arbeidstaker ikke ligger under minstelønnssatsen i en minstelønnsavtale eller under normallønnssatsen i en normallønnsavtale.

Eksempler på minstelønnsavtaler: Private anlegg, asfalt og veivedlikehold, service og vedlikeholdsoverenskomsten osv.

Normallønnsavtaler: Renholdsoverenskomstene,vekteroverenskomsten osv.

Uansett kan en arbeidstaker som får en tariffavtale i bedriften ikke under noen omstendigheter settes ned i lønn.