Det ble i dag enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og BNL om forslag til revidert overenskomst for anleggsbedrifter 2016-2018.

Partene har hatt en pause i forhandlingene på en måned. Det har vært fornuftig å bruke mere tid. I dag har det vært reelle og gode forhandlinger. 

Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd.

Anleggsarbeidere tar ansvar i lag med BNL for å sikre fremtidens arbeidsplasser ved å prioritere en økning av minstelønn, og for å sikre mest mulig like konkurranseforhold. Aktørene i bransjen må nå innrette seg nærmere det reelle norske lønnsnivået.

For å prioritere fagkompetanse har fagbrevtillegget blitt hevet.            .          

Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler medlemmene til å stemme ja i uravstemningen, sier Haukeland.

Økonomiske rammer

  • Fagbrevtillegg er hevet fra 8 kr/t til 10 kr/t.
  • Minstelønn er hevet til 198 kr/t ved 37,5 timers uke.
  • Grunnlaget for godtgjørelse ved overtidsarbeid og forskjøvet arbeid er hevet.
  • Satser for reise og gangtid er også hevet.
  • Dykkere har fått hevet minstelønnen til 200 kr/t

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått med flere tekster fra frontfaget. Partene skal også jobbe videre på områder som seriøsitet og kunnskapsheving innenfor akkordlønnssystemer.

Tilleggene vil gjelde fra ulike datoer.

Frist for vedtagelse mellom partene er satt til 10 juni kl. 12.00

Les hele protokollet her: Protokoll anlegg