Elbil Vindmøller Mobiltelefoner

Elbil

En elektrisk bil bruker tre ganger så mye kobber som en tilsvarende konvensjonell bil, omtrent 80 kg.

Vindmøller

En vindmøllepark på 1000 megawatt trenger 1500 tonn kobber, 600 tonn sjeldne jordmetaller, 100 000 tonn stål, 1000 tonn aluminium, 400 000 tonn sement samt metaller som sink og molybden.

Mobiltelefoner

I en mobiltelefon er det opp til 40 ulike metaller. Nesten alle smarttelefoner inneholder kvartskrystaller fra Austertana i Finnmark.