Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer innenfor:

 

•         Forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi

•         Anleggsrelatert entreprenørarbeid

•         Renholdsbransjen

•         Vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold

•         Asfaltarbeid

•         Veivedlikehold

•         Bergindustrien

•         Kystverket

•         Vaktselskaper

•         Parkeringsselskaper

•         Tunnel-, bom- og bruselskaper

•         Skianlegg

•         Fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi

 

Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder.

Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har rundt 920.000 medlemmer.

Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.