Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer innenfor:

  • •         Forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi

   •        Anleggsrelatert entreprenørarbeid

   •         Renholdsbransjen

   •         Vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold

   •         Asfaltarbeid

   •         Veivedlikehold

   •         Bergindustrien

   •         Kystverket

   •         Vaktselskaper

   •         Parkeringsselskaper

   •         Tunnel-, bom- og bruselskaper

   •         Skianlegg

   •         Fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi

    

Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder.

Forbundet er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har rundt 890.000 medlemmer.

Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.