Det grønne skiftet krever mineraler
Finnmark Troms Nordland Trøndelag Innlandet Østlandet og Sørlandet Vestlandet

Finnmark

Jern, kobber, kvarts, gull, nikkel, PGE, nefelinsyenitt, skifer

Troms

Nikkel, PGE, grafitt, gull, kalsiumkarbonat, dolomitt

Nordland

Kobber, sink, gull, nikkel, bly, beryllium, kalsiumkarbonat, dolomitt, kvarts, grafitt, talk, marmor, kleberstein

Trøndelag

Kobber, sink, bly, kalsiumkarbonat, talk, skifer

Innlandet

Kobber, sink, nikkel, kalsiumkarbonat, skifer, kleberstein

Østlandet og Sørlandet

Kobber, gull, sink, nikkel, molybden, kobolt, niob, REE, sølv, flusspat, fosfat, blokkstein

Vestlandet

Titan, jern, kobber, gull, vanadium, olivin, fosfat, talk, kvarts, kalsiumkarbonat, skifer, pukk for eksport