10. desember inviterer Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) til workshop for IA-programmet i bygg og anlegg på Næringslivets Hus. Tema er hvordan vi skal forebygge muskel- og skjelettdiagnoser.

Vi oppfordrer verneombud, tillitsvalgte og andre som er opptatt av problematikken å melde seg på arrangementet. Påmeldingsfristen er 5.desember og arrangementet er gratis.
Dato: 10.desember 2019
Tid: Kl. 10-14 
Sted: Næringslivet hus, Majorstuen

Bygge- og anleggsarbeidere ligger høyt på listen over sykefraværet som skyldes muskel- og skjelettdiagnoser. Det handler mye om tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger.

– Det er altfor få som holder hele yrkeslivet i denne bransjen, sier Steinar Rindhølen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund og medlem av bransjeprogrammets styringsgruppe.

Rindhølen får støtte fra BNL. 

– Bransjen har tatt et krafttak i forebygging av de akutte skadene. Nå ønsker vi å ta det samme krafttaket overfor de «langsomme» skadene, – det vil si de fysiske belastningene som fagarbeideren pådrar seg gjennom 10-15 år i bransjen og som ender med frafall, forklarer Thorkil Aschehoug, advokat og fagsjef HMS i BNL.

Gjennom IA-avtalens bransjeprogram har bygge- og anleggsbransjen nå fått bevilget over 30 millioner fra staten i perioden 2019-2022, nettopp for å forebygge sykefravær og frafall.

– Dette er en kjempesjanse hvor alle relevante aktører bør kjenne sin besøkelsestid, sier Edvard E. Sørensen, rådgiver i Fellesforbundet, og en av medlemmene i bransjeprogrammets styringsgruppe.