Torsdag 17.juni kl. 9-11 arrangerer LO et webinar om den nye AFP-ordningen.

I tariffoppgjøret mellom LO og NHO våren 2018 ble det enighet om å utrede alternativer til den gjeldende AFP-ordningen i privat sektor. Nå har LO og NHO fullført en rapport som ser på mulighetene for en ny AFP-ordning. Det vil legge grunnlaget for en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon. Færre risikerer å miste AFP på tampen av yrkeslivet og flere vi få avtalefestet pensjon.

Hvordan kan den den nye AFP-ordningen bli? I dette seminaret vil LOs økonomer Ragnar Bøe Elgsaas og Eystein Gjelsvik tegne og forklare utgangspunktet for en ny og mer rettferdig AFP-ordning. Seminaret er åpent for alle, men retter seg først og fremst mot tillitsvalgte i bedrifter i privat sektor.

17.juni: Webinaret strømmes på Facebook og på Youtube.

21.juni: Webinaret strømmes på Facebook og på Youtube.