– Regjeringen har bestemt at Norge skal arbeide for økt fokus på arbeidstakerrettigheter i fremtidige handelsavtaler, både de som inngås gjennom EFTA-samarbeidet og de vi inngår bilateralt, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

På norsk initiativ er det opprettet en arbeidsgruppe i EFTA som skal utrede hvordan arbeidstakerrettigheter skal behandles i fremtidige EFTA-handelsavtaler

– Forpliktende bestemmelser om arbeidstakerrettigheter bør være en naturlig del av våre fremtidige handelsavtaler. Ingen skal være i tvil om at regjeringen er offensiv i spørsmål om sosial dumping, også når vi forhandler om å øke norsk næringslivs tilgang til markeder i andre land, sier Giske.

Fokus på samarbeid
Ved å bekrefte forpliktelsene partene har under den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjoner, trekkes spørsmål om arbeidstakerrettigheter inn i en handelsavtalesammenheng og skaper en arena for dialog. Fokuset skal først og fremst være på samarbeid og felles målsetninger om å oppnå høye standarder på området.
– Det vil bli en utfordring å få aksept fra våre forhandlingsparter om at bestemmelser om arbeidstakerrettigheter har en naturlig plass i handelsavtaler, men vi skal være offensive når det gjelder dette, sier Giske.

Miljø vektlegges
Regjeringen vektlegger også hensynet til miljø under utarbeidelse av handelsavtaler. Etter norsk initiativ er det etablert en arbeidsgruppe i EFTA som skal komme frem til hvordan miljøspørsmål best håndteres i fremtidige EFTA-handelsavtaler.