Regjeringen ønsker evaluering av konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Regjeringen har sendt ut på høring spørsmålet om evaluering av konkurranseutsetting av drift og vedlikehold i Statens vegvesen

Samferdseldepartementet skriver i sitt høringsnotat av Statens vegvesen har en årlig en omsetning på over sju milliarder kroner knyttet til drift og
vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet. Drift og vedlikehold av vegnettet er viktig med hensyn til både framkomlighet og sikkerhet. Derfor ber nå

departementet høringsinstansene om synspunkter på erfaringene med konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Les hele høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet!