Foto: Marie Oftedal, MEF

Onsdag 12. desember møttes Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) for lunsj til lunsj-møte på Fornebu. Sentrale tema for møtet var blant annet hvordan partssamarbeidet kan styrke innsatsen for å sikre konkurranse på like vilkår i anleggsbransjen. Distriktssekretærer og region- og distriktssjefer deltok også på samlingen.

-Norsk Arbeidsmandsforbundet og MEF har et felles mål om å verne om den norske modellen. Samarbeidet er viktig for å videreutvikle trygge fremtidsretta arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår, sier nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen.

Øvrige tema som skal diskuteres er erfaringer med tariffavtale, lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og fagutdanningen i anleggsbransjen. For MEF vil samlingen også være starten på en viktig debatt om det organiserte arbeidslivet internt. Formålet vil være å løfte kompetansen på dette området i hele organisasjonen.

-Dette er starten på flere positive tiltak. Flere distrikter har allerede planlagt lokale felles samlinger i 2019, sier Johansen.

Les hele pressemeldingen her.