PRESSEMELDING 29.03.2019

 

 


Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å gjøre det mulig for lærlinger på 17 år å følge de samme arbeidstidsordningene som øvrige ansatte. Svært gledelig, mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Norsk Arbeidmandsforbund (NAF).

I henhold til dagens arbeidstidsregelverk har ikke lærlinger under 18 år mulighet til å delta på ordninger der det jobbes lengre dager i periode for å ha en lengre sammenhengende friperiode. Regelverket har skapt utfordringer for lærlinger som går ut i praksis i 17-årsalderen. Arbeids- og sosialdepartementet ønsker derfor å innføre et unntak i arbeidsmiljøloven slik at lærlingene kan følge samme arbeidstidsordning som øvrige ansatte i lærebedriften.

– Denne endringen betyr at lærlingene nå vil få de samme mulighetene ute på anlegg, uavhengig av om de er født tidlig eller sent på året. Jeg er glad for at departementet har klart å finne en løsning på et praktisk problem for bransjen. Denne saken er nok et eksempel på at når arbeidstaker- og arbeidsgiversiden jobber sammen så oppnår vi gode resultater, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Bedre oppfølging
Arbeidstidsordninger er utbredt i anleggsbransjen for å redusere ulempene knyttet til lange reisevei for de ansatte og for å sikre rasjonell utnyttelse av maskinparken. Dagens regelverk tilsier at lærlinger på 17 år ikke kan jobbe lengre dager enn åtte timer. Dette har ført til at lærlinger som er født sent på året har vært mindre aktuelle for prosjekter der det benyttes innarbeidingsordninger. I tillegg har det gitt utfordringer ved at lærlingene har måttet forholde seg til ulike kontaktpersoner hos entreprenøren, avhengig av hvilken skiftordning de øvrige ansatte har fulgt.

– Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF har i halvannet år jobbet opp imot politiske myndigheter for å få en dispensasjon på plass, sier forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Steinar Rindhølen, før han fortsetter:

– Ved å få på plass en dispensasjon vil lærlingene få en bedre stabilitet og forutsigbarhet i arbeidsdagen. At lærlingene kan følge faste arbeidslag er også positivt med tanke på kompetansebygging når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, sier Rindhølen.

Kontaktpersoner:

Julie Brodtkorb
Adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund
Tlf: 934 19 216
E-post: julie.brodtkorb@mef.no

 

 

Steinar Rindhølen
Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund
Tlf: 907 75 496
E-post: steinar.rindholen@arbmand.no.