LOs sekretariat behandlet mandag LOs høringssvar til Arbeidsdepartementet om implementering av vikarbyrådirektivet.

Lovlige ansettelsesvilkår, reelt stillingsvern og lovfesting av effektive håndhevingstiltak for likebehandling er en forutsetning for at LO skal støtte implementering av vikarbyrådirektivet, sier LOs leder Roar Flåthen. Vi er sterkt bekymret over utviklingen i bemanningsbransjen, sier Flåthen. Det er en sterk vekst i antall vikarbyråer, og deler av bransjen må karakteriseres som useriøs. Svært mange som arbeider i vikarbyråer er midlertidig ansatt. Vår erfaring gjennom det siste halvåret er at de byråene som har praktisert fast ansettelse med lønn mellom oppdrag for deler av sine ansatte, nå sier dem opp og tilbyr dem midlertidige kontrakter for hvert oppdrag. Mange virksomheter leier inn arbeidstakere fra vikarbyråer uten at vilkårene for midlertidig ansettelse er til stede. Det er derfor avgjørende for LO at regjeringen iverksetter nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og tiltak som hindrer ulovlig innleie.

Les hele saken hos LO