118 lokførere er i streik. Fra 8.oktober har Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og LO Stat varslet opptrapping av streiken med ytterligere 42 lokførere. De streiker ikke for høyere lønn, men for at de vil beholde nåværende utdanning for sin yrkesgruppe og sikre kompetansen. De krever at NSB slutter med dumping av lokførernes utdanning.

Lokførerne krever at NSB setter trygghet og sikkerhet først, og kan ikke akseptere at konkurranseutsetting og privatiseringer går på bekostning av passasjerenes sikkerhet. Lokførernes utdanningsnivå får ikke bli en brikke i spillet for konkurrensutsetting på jernbanen.

Med tanke på den varslede privatiseringen av jernbanen er det ekstra viktig å få en nasjonal standard for utdanning av lokførere.

Norsk Arbeidsmandsforbund gir vår fulle støtte til Norsk Lokomotivforbunds streik.

Med solidariske hilsen,

Erna Hagensen

Her kan du lese mer om streiken