Norsk Arbeidsmandsforbund gir sin fulle støtte til de streikende i teater-, opera- og orkestersektoren.

-Dette er en viktig og rettferdig streik. Stå på i kampen, sier forbundsleder Anita Johansen.

Vi ønsker forbundene og de streikende ved norske kulturinstitusjoner lykke til! Vi står sammen med dere i kampen for rettferdige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.