Erna Hagensen er ikke tvil. Pensjon er viktig for forbundets medlemmer, og størst gjennomslagskraft blir det hvis LO forhandler.

– Fellesforbundet vil at hvert enkelt individ skal forvalte sin egen pensjon, og at forhandlinger skal foregå på hver enkelt bedrift. Det vil si at man ikke får tariff-festet pensjonen slik det var tenkt. Med HKs løsning vil vi få brede tariff-festede ordninger, sier hun.

Les mer her.