Forbundets avdeling 6. Vest dekker fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Avdelingen har til sammen 5 stillinger, der den ene er regionalt verneombud, og ledes av en distriktssekretær.
Vår nåværende organisasjonsarbeider skal gå av med pensjon og vi ser etter en ny medarbeider som kan fylle denne spennende og utfordrende stillingen.
Kontorstedet vil være i Bergen, men det geografiske arbeidsområdet vil være i begge fylkene. Det betyr en del reisevirksomhet og fordrer at du har førerkort og disponerer egen bil.

Arbeidsoppgaver

  • Vår nye organisasjonsarbeider skal:
  • Jobbe med rekruttering av nye medlemmer gjennom oppsøkende arbeid.
  • Bistå i opplæring gjennom kurs og undervisning
  • Oppfølging av enkeltmedlemmer
  • Bistå på arbeidsplasser bl.a med å velge tillitsvalgte og få i gang klubber lokalt

Les hele stillingsannonsen her.