Vår nåværende personalsjef går over i en ny stilling søker vi etter hans etterfølger i forbundet sentralt. Norsk Arbeidsmandsforbund har i dag 76 medarbeidere, inkludert den valgte ledelsen.

I tillegg til ansatte ved forbundets hovedkontor, er medarbeiderne fordelt  på åtte avdelinger fra nord til sør i landet. Personalsjefen er også nærmeste overordnede for avdelingskontorene, deltar i forbundsstyremøter og inngår i forbundets ledergruppe. Personalsjefen er direkte underlagt forbundslederen. Forbundet har hovedkontor ved regjeringskvartalet.

Les hele stillingsannonsen her.