Vi søker en dyktig og engasjert person som distriktssekretær i avdeling 5. Innlandet. Distriktssekretæren leder forbundets daglige arbeid i fylkene og oppgavene spenner vidt, fra utadrettet representasjon, organisasjonsbygging og oppfølging av medlemmer og bedrifter til oppfølging av avdelingens styre og behandling av tvistesaker. Avdelingskontoret ligger på Lillehammer. 

Se hele stillingsannonsen her.