Vi har nå lagt et stortingsvalg bak oss. Resultatet ble ikke slik vi hadde håpet. Årsakene til dette var mange og sammensatte. Det som er viktig nå er å se framover – ikke bakover.

Jeg får fra tid til annen spørsmål om hvorfor forbundet engasjerer seg i valgkampen. Svaret på dette er enkelt: Det er regjeringen og Stortinget som vedtar de ulike lovene som regulerer arbeidslivet. Lover som for eksempel arbeidsmiljøloven, loven om ferie, folketrygden og pensjon. Dette er lover som har blitt kjempet fram av arbeidsfolk – det har ikke kommet rekende på ei fjøl. En sak er sikker – høyresiden i norsk politikk har aldri vært opptatt av sosial utjevning eller sterke fagforeninger. Det var en lang kamp før vi fikk full lønn under sykdom og det var en lang vei å gå for å få på plass arbeidsmiljøloven. Selv om dette er lovfestet i dag er det ikke hugget i stein, og lovene kan endres. 

Regjeringen med Høyre og FrP gjorde endringer i lovverket som svekker arbeidstakeres rettigheter og tillitsvalgtes innflytelse på arbeidsplassen. De økte grensa for nattarbeid fra klokken 21 til 23, og gjorde det lettere for arbeidsgiver å ansette deg midlertidig. De innførte skatt på sluttvederlagsordningen som skal hjelpe arbeidsfolk som må forlate jobben på grunn av nedbemanninger, nedleggelse eller sykdom. På det meste kan det utbetales 80.000 kroner. Denne regjering tar nå to av tre kroner i skatt på disse pengene. Dette skjer samtidig når de rikeste i landet har fått skattelette. Her kunne jeg ha nevnt mange eksempler, men lista blir altfor lang. Dette er alle krav som har kommet fra våre medlemmer inn til oss i forbundet eller til LO, som vi har klart å få lovfestet. Nå har de blitt fjernet av regjeringen med et pennestrøk.

Gjennom alle tider har vi erfart hvilke regjeringer som jobber med oss og hvilke regjeringer som jobber mot oss. Det kommer til å bli fire nye krevende år for oss i fagbevegelsen hvis den blåblå regjeringen fortsetter fram til 2021. Mange viktige saker for våre medlemmer er nå i spill. Det vil nå fortsatt være generell adgang til midlertidige ansettelser. Det er ikke lett for alle som er ansatt midlertidig å gå i banken for å søke boliglån. Det er økt usikkerhet om sykelønnsordningen, og de borgerlige partiene vil evaluere avtalefestet pensjon (AFP).

De borgerlige partiene har varslet at de vil vurdere allmenngjøringsordningen, og de vil privatisere og selge flere statelig eide selskaper. De ønsker å kutte i offentlig sektor som vil ramme blant annet tilsynsordningene i arbeidslivet, kontrolletatene og tiltak mot sosial dumping.

Skal vi som forbund eller tillitsvalgte jobbe for å bedre lønns- og arbeidsforhold for våre medlemmer må vi ha en regjering som jobber med oss. Det handler ikke bare om vårt arbeidsliv, men også hva slags samfunn arbeidsfolk skal kunne leve i. De rike har alltid klart seg, det er først og fremst de lavlønte som blir rammet hvis vi ikke lenger får full lønn under sykdom eller ikke får faste ansettelseskontrakter.

Vi skal kjempe hver eneste dag for våre medlemmers krav!