De tre siste årene har det vært 13 dødsulykker på anlegg i Norge. I de siste 6 månedene har det vært fire dødsulykker. To av dem var unge menn på 18 og 25 år. 

Erna-har-ordet-VIGNETTDette kan vi ikke lengre tåle. Landet skal bygges, men det må aldri gå på bekostning av arbeidstakeres liv. Verken innenfor olje eller bergindustrien har de vært tilsvarende alvorlige ulykker og dødstall. Spesielt ser vi en økning de siste fire årene. Hva er det anleggsbransjen ikke tar innover seg?

En gjennomgang Arbeidstilsynet har gjort viser at det blant annet er unge førere med tunge kjøretøy under tidspress som er utsatt for ulykker. Det krever erfaring å håndtere et tungt kjøretøy, og da enda mer hvis man jobber under vanskelige forhold. Arbeidstilsynet fant fravær av nedskrevne risikovurderinger. Prioriterer en ikke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø vet ikke en bedrift hvor risikoen i prosjektet ligger.

Byggherren skal sikre seg at underentreprenører og eventuell andre underunderentreprenører igjen har gode sikkerhetsanalyser og -rutiner, og at de følges opp. Vi vet at i de senere årene er pris stort sett utslagsgivende for å vinne anbud. Når det er prisen som teller mest, kan det føre til bedriftene tar veldig mange innersvinger. Ofte med et ubønnhørlig tidspress for de som utfører arbeidet.

Det er derfor nødvendig at byggherre allerede i anbudsutlysningene stiller tydelige krav til gode HMS-rutiner hos entreprenøren som vinner anbudet. Disse må også sikre at alle ledd i et anleggsprosjekt tar ansvar og følger sikkerhetsrutinene. Entreprenører som vinner anbud bør kunne dokumentere gjennom tidligere arbeid, at de setter HMS høyt. Hos seg selv og bedrifter de kjøper tjenester av.

Samtidig må vi være sikre på at innarbeidingsordningene av arbeidstiden overholdes. Ingen må jobbe enda flere timer uten tilstrekkelig med hvile. Der har Norsk Arbeidsmandsforbund sammen med arbeidsgiverorganisasjonen et ansvar. Det vil vi ta!

Vi tok initiativ til et felles møte med Arbeidstilsynet, Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes forbund, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Alle ønsket et slikt møte velkommen. Det ser ut til at det en sterk vilje til å ta dette alvorlig. Vi ser fram til hva som kommer ut av det. Her må alle krefter bidra samlet og målrettet, slik at ikke flere liv går tapt. Norges skal bygges, men med alle gode krefter i behold.

Erna Hagensen
forbundsleder