Etter utsettelsen av lønnsoppgjøret i mars, som følge av korona situasjonen, er Fellesforbundet og Norsk Industri på ny i gang med årets oppgjør i tilknytning til industrioverenskomsten, også kalt frontfaget. Resultatene av disse forhandlingene vil legge rammene for de øvrige forhandlingene innenfor andre bransjer og andre tariffavtaler utover høsten. 

En del bransjer sliter som følge av pandemien, mens andre går godt og er lite berørt. Det er derfor avgjørende at kjøpekraften ivaretas og at de lavtlønte blir ivaretatt i dette oppgjøret. I tillegg er oppdatering av avtaler, og sikring av trygge faste jobber viktig. På denne måten kan vi opprettholde et godt organisert arbeidsliv, sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Vi aksepterer ikke at lederlønningene går til himmels og at kapitaleiere tar ut store utbytter fra sine selskaper på bekostning av arbeidsfolk, som har stått på under krevende forhold for å holde hjulene i gang. 

Vi ønsker med dette Fellesforbundet lykke til med forhandlingene de kommende ukene, og håper på gode resultater, sier Johansen til slutt.