Torsdag 21.mars kl. 15-18.30 arrangerer Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi et seminar på Thon Hotel Vika Atrium om de tilgjengelige mineralressursene med fokus på nordområdene. Seminaret vil bli streamet her. Nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen, ser positivt på fremtiden.

-Mineraler er en forutsetting for det grønne skiftet, sier Johansen.

Det blir et spennende møte med blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Sosialistisk Venstrepartis nestleder Kirsti Bergstø. Det vil bli presentert en kartlegging av havbunnsmaterialer i den nordlige kontinentalsokkel ved senior geologist Harald Brekke. Jan Sverre Sandstad, lagleder for mineralressurser ved NGU, skal holde innledning om mineraler i nord.

Program:
15.00 – 15.10 – Åpning ved Anita Johansen og Frode Alfheim.
15.10 – 15.45 – Kartlegging av havbunnsmineraler i den nordlige kontinentalsokkel
v/ Harald Brekke, Senior Geologist, Oljedirektoratet
15.45 – 16.20 – Mineraler i nord v/ Jan Sverre Sandstad, lagleder for mineralressurser, NGU
16.20 – 16.40 – Pause
16.40 – 16.55 – Terje Wikstrøm, Ordfører i Kvalsund
16.55 – 17.10 – Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet
17.10 – 17.25 – Kjersti Bergstø, Sosialistisk Venstreparti
17.25 – 17.40 – Hans-Christian Gabrielsen. LO – leder
17.40 – 17.55 – Fredrik Hauge, Bellona (ubekreftet)
17.55 – 18.20 – Spørsmål/debatt
18.20 – 18.30 – Oppsummering