Torsdag 21. mars arrangerte Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi et seminar om mineralressursene i nordområdene. Til stede var tillitsvalgte, politikere og arbeidsfolk. Se livestream her

Nestleder Anita Johansen (Norsk Arbeidsmandsforbund) og leder Frode Alfheim (Industri Energi) åpnet seminaret og hilste alle velkomne.

Grønn energi trenger mineraler

I sin innledning fortalte Harald Brekke, seniorgeolog i Oljedirektoratet, om Oljedirektoratets rolle ved mineralutvinning. Oljedirektoratet følger opp alle tillatelser til vitenskapelige undersøkelser på den norske kontinentalsokkelen. Brekke snakket også om hvilke typer mineraler vi bruker i en moderne hverdag, som for eksempel i mobiltelefoner og elbiler.

Harald Brekke, seniorgeolog i Oljedirektoratet

Jan Sverre Sandstad, lagleder for mineralressurser i Norges geologiske undersøkelse (NGU), innledet om Norges behov for mineralproduksjon og verdier.

-Grønn energi og teknologi trenger mer og flere typer av mineralressurser, sa Sandstad.

Jan Sverre Sandstad, lagleder for mineralressurser i Norges geologiske undersøkelse (NGU)

På plass var også ordfører i Kvalsund kommune, Terje Wikstrøm, som fortalte om veien fra folkemøte i 2007, til vedtaket i kommunestyret 2012 og til slutt tillatelse til gruvedrift for Nussir. Han fortalte videre at det vært enighet om gruvedrift, men uenighet gjeldende deponiløsning. 

Ordfører i Kvalsund kommune, Terje Wikstrøm

Leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, krever krafttak for mineralnæringen, og Arbeiderpartiet har bedt regjeringen legge fram en ny stortingsmelding om saken. Gahr Støre tok også opp viktigheten av mineralkartlegging, under og over vann, og viste til det store potensialet i havbunnen.

Jonas Gahr Støre, leder av Arbeiderpartiet

Sosialistisk Venstreparti var representert ved nestleder Kirsti Bergstø. For å bygge om samfunnet i en mer miljøvennlig retning, vil behovet for mineraler bli større, påpekte Bergstø. Hun la også vekt på at det må være en balansegang mellom mineralnæringen, miljø og lokalsamfunn. Sosialistisk Venstreparti støtter utviklingen av et statlig eid mineralselskap.

Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var glad for at forbundene stod sammen og takket Norsk Arbeidsmandsforbund og Industri Energi for seminaret. Gabrielsen snakket om fremtiden og sirkulærøkonomi, et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Gabrielsen tok også opp de elendige arbeidsvilkår gruvearbeidere har i andre land, og poengterte at gruvedrift må gjennomføres på en måte som gjør at det kan drives i sameksistens med øvrige interesser.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Frederic Hauge fra Bellona kritiserte både norsk miljøbevegelse og politiske partier. Han ønsket seg en mer faktabasert debatt og ble provosert av ordbruken fra den øvrige norske miljøbevegelsen. Han tok også opp at Norge har et globalt ansvar, fordi vi har større muligheter til å drive gruvedrift med anstendige lønns- og arbeidsvilkår og mindre miljøskader enn andre land.

Frederic Hauge fra Bellona

Under debatten var det flere som tok ordet og mange i salen deltok i diskusjonen, til dels med høy temperatur. Øystein Sedolf Pedersen, tillitsvalgt for 250 arbeidere i Sibelco-konsernet, la vekt på norske interesser.-Utenlandske bedrifter svekker bedriftsdemokratiet og den norske modellen, sa Sedolf Pedersen.

Nestleder Anita Johansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund og leder Frode Alfheim fra Industri Energi avsluttet seminaret og takket alle som kom for gode diskusjoner.