Foto: Bjørn A. Grimstad

Under LO-kongressen var Trine W. Hagen oppe på talerstolen å fortalte om 26 renholdere i Halden som står i fare for å miste jobbene sine etter nok en anbudsrunde i offentlig sektor.

– Selv med mange års ansiennitet i en bedrift, kan man plutselig stå uten jobb ved overdragelse til nye eiere, fortalte Trine W. Hagen til LO-kongressen under dagens debatt om den fagligpolitiske situasjonen.

Hun slo fast at dagens lovverk er ikke i stand om å ivareta faglige rettigheter i anbudsutsatte bransjer.

– Hvis det seriøse arbeidslivet er jobbsikkerhet med faste ansettelser og gode lønns – og arbeidsvilkår, mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass ved hjelp av solide fagforeningsklubber og det useriøse er det motsatte, da er anbud i offentligsektor oppskriften på hvordan man lovlig opprettholder et useriøst arbeidsliv i Norge, sa hun.

Løsningen er ifølge Hagen blant annet å sikre og styrke trepartssamarbeidet.

– Det må komme lovendringer på plass som sikrer ansattes rettigheter i anbudsutsatte bransjer. Vi kan ikke være bekjent av å ha en offentlig sektor som setter sosial dumping i system!

Les hele saken på Arbeidsmanden.