NAF-logo1Arbeidsmiljølovens vern om arbeidstid utfordres mer og mer. Det er krav fra både oppdragsgivere, arbeidsgivere og arbeidstakere om at å stå lange dager, gjerne nattskift over lengre tid. Forskning viser at dette er svært helseskadelig, om en ikke legger inn nok hvile. Landsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund vedtok torsdag en uttalelse til vern om arbeidstidsordningene.

I forbindelse med dette, var Arbeidstilsynets Ebba Wergeland inivtert til å innlede på tema. Ebba Wergeland jobber i Arbeidstilsynet, som lege og forsker, og spesialist i arbeidsmedisin. I hennes glødende innlegg til vern om arbeidsmiljøloven, viste hun fram hvorfor alt for lange arbeidsdager, spesielt på natt, både utgjør en fare for din helse, men også for den jobben du er satt til å gjøre.

Arbeidsmanden har laget et lengre innlegg med Ebbas Wergelands mange viktig poeng. Det kan du lese her.

Landsstyrets uttalelse kan du lese her: Vern om arbeidstidsordningene