Foto: Simen Strømme

Pressemelding 09.11.2020

Vekterstreiken uløst etter 8 uker, Arbeidsmandsforbundet varsler ytterligere opptrapping.

Vekterstreiken er nå i sin åttende uke, noe som gjør det til en av de mest omfattende arbeidskonflikter i nyere tid.

Norsk Arbeidsmandsforbund varsler i dag ytterligere opptrapping for å få løst konflikten.

Uttaket består av i overkant av 200 nye medlemmer. Blant annet tas vekterne ved heliportene på Flesland og Brønnøysund. I tillegg tas det ut vektere ved  Fjord Base i Florø.

For øvrig er uttaket en forsterking av allerede varslede uttak, ved at en har tatt flere hvor det allerede er vektere i streik.

Uttaket nå berører også flere lærlinger. Senest rett før helgen vi inn rapport på at lærlinger blir satt inn på vakter tilhørende vekter tatt ut i streik. Da ser vi oss dessverre nødt til å gå til et slikt skritt.

Vi sitter klar og er åpne for dialog så snart NHO Service og handel ønsker å føre reelle forhandlinger med oss, da kan vi få en slutt på denne konflikten, sier forbundsleder Anita Johansen.