Foto: Heine PedersenPå oppdrag fra Norsk Arbeidsmandsforbund har FAFO analysert vekterstreiken fra 2012. – Det var første gang en mekling havnet i tvungen lønnsnemnd for Norsk Arbeidsmandsforbund. Da var det viktig for oss å få en nøytral analyse av hendelsesforløpet, sier forbundsleder Erna Hagensen. 

 Forsker Asmund Arup Seip i FAFO har kikket Norsk Arbeidsmandsforbund grundig i kortene gjennom hele forløpet knyttet til vekterstreiken.

— Når lønnsoppgjøret endte opp hos Rikslønnsnemnda var det nødvendig med en evaluering av hele prosessens. Det er faktisk første gang at det er blitt gjort en så grundig analyse av en streik, sier forbundsleder Erna Hagensen.  

— Vårt formål er å gi våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår. Da er det veldig viktig hvordan vi optrer i forhandlinger, internt hos oss og utad. Derfor må vi alltid etterstrebe å bli bedre.

— Rapporten viser at vi gjør mye bra og riktig, men samtidig må være strategisk var på situasjoner og utfordringer som ikke vi styrer.  Det er også hele tiden er et skrikende behov for informasjon til alle berørte i organisasjonen. Den  informasjonen skal ikke nødvendigvis være lik til alle ledd i organisasjonen. Fordi om nøye med å informere innad, ser vi at det er et behov for å være enda tettere på, slår forbundsleder Erna Hagensen fast.

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned på FAFOs hjemmesider.