Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service førte ikke fram og dermed blir det streik fra lørdag morgen klokka 0600. Første streikeuttak omfatter 1.003 vektere. Uttak nummer to iverksettes fra klokka 0600 tirsdag morgen. Dette uttaket omfatter ytterligere 1.456 vektere.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at det ikke var mulig å nå frem til enighet i denne meklingen da avstanden mellom partene ble for stor. Kravet om en rettferdig lønn for en av landets dårligst betalte yrkesgrupper ble avvist av arbeidsgiverne NHO Service.

– Vi nådde heller ikke fram med vårt krav om en bedring av garantibestemmelsene for denne lavlønnsgruppen. Lønnsnivået for vekterne har blitt betydelig svekket over mange år, sammenliknet med den gjennomsnittlige lønnsutviklingen for øvrige lønnsmottakere i Norge. Vi kan derfor ikke lenger akseptere en slik negativ lønnspiral for vekterne. Uavhengig av rammene for frontfagene, så var ikke tilbudet fra NHO Service på langt nær godt nok til å gi vekterne det løftet som nå er helt nødvendig for å oppnå en anstendig lønn. Vaktselskapene har samtidig hatt en betydelig økt omsetning og økonomisk vekst over mange år, uten at dette har bidratt til en mer rettferdig lønn, det er vekterne som tross alt utfører jobben og som har bidratt til denne veksten i bransjen, sier Hagensen.

– Vi hadde håpet å bli imøtekommet med forståelse for våre krav ved dette oppgjøret. Vi er skuffet over at en løsning ikke var mulig å oppnå. Vi hadde derfor ingen annen mulighet enn å avslutte meklingen nå i natt, og må gå ut i lønnskamp for en yrkesgruppe som er helt sentral for viktige samfunnsfunksjoner og for vanlige folks trygghet i hverdagen, sier Erna Hagensen.

Dermed går vekterne ut i streik fra og med lørdag morgen klokka 0600.

Vaktbransjen omfatter blant annet samfunnsområder som flyplassvakthold/sikkerhetskontroller, offshore-tjenester, parkeringsvakter, sentervakthold, områdekontroll, havnesikkerhetstjenester, bomstasjoner, verditransporter, minibankpåfylling, telletjenster, arrangementkontroll, alarmstasjoner, ordensvakt med mer.