I

I medhold av arbeidstvistloven § 30 tredje ledd innkalles Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel til gjenopptakelse av meklingen for vekteroverenskomsten fredag 16. oktober kl. 10.00. Partene har plikt til å møte.